1G / 10G / 25G / 40G / 100G’nin Ortak MPO Mimarileri

MPO teknolojisinin çok yönlülüğü, onu çeşitli farklı mimarilerde kullanılabilen çok ölçeklenebilir bir tasarım çözümü haline getirir. Arka planda omurga, bağlantılar ve kanallar konusundaki anlayışımızla, birkaç olası MPO mimarisini düşünebiliriz.

Bu bölümde en yaygın yedi senaryo vurgulanmaktadır. Her ne kadar başlangıçta çok çeşitli konfigürasyonlar korkutucu gibi görünse de, üç temel ağ türünü temsil ederler. Her senaryoda, MPO konektörlerine sahip bir omurga gövdesi kullanılır. Bant genişliği talepleri arttıkça MPO bağlantısı miktarı da artar. Süreklilik amacıyla, bu senaryoların tümü sunucular ve anahtarlar arasında bir bağlantı gösterir, ancak MPO’nun farklı türdeki donanımlar (anahtardan anahtara gibi) arasında bağlantı için de kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

1G / 10G MM Kanalları ve 1/10 / 100G SM Kanalları

Senaryo 1: LC-LC Bağlantıları (LC-LC Kanalları)

Aşağıdaki şekilde, kasetlere bağlanan MPO omurgasına dikkat edin ve ekipman kabloları eklendiğinde kasetler ayrı LC bağlantılarına ve LC kanallarına ayrılır. 25G’ye kadar çok modlu ve 200G’ye kadar tekli mod çalıştırmak gerektiğinde, bir MPO omurgası kullanmak çok sayıda bireysel LC dubleks çiftini çalıştırmaktan çok daha etkilidir. Bu örnekte tasarımcı 72 fiber gövdeyi çalıştırmayı ve kasetleri kullanarak 36 dubleks LC bağlantısına ayırmayı seçti. Bu senaryoda, omurga lifini test etmenize gerek yoktur, ancak LC kasetlerinin önündeki bağlantıyı test edersiniz.

Senaryo 2: LC-MPO Bağlantıları (LC-LC Kanalları)

Aşağıdaki mimari örneğinin, ilk örnekle neredeyse aynı olduğunu unutmayın. Fark, sunucu tarafındaki bağlantının (şemada gösterildiği gibi) MPO bağlantısı olarak kalması ve daha sonra bir MPO-LC koparma kablosuyla bağlantıdan sonra LC’ye kopmasıdır. Ekipman raf alanı yüksek olduğunda bu iyi bir tasarım seçimidir. Bu tür tasarım senaryosunda, esneklik dengesini de göz önünde bulundurun. Sunucu sonunda, daha fazla yoğunluk ve daha temiz bir çözüm için fırsat var. Bununla birlikte, LC kaset tarafında (şemanın sol tarafı), hala bir lif yoğunluğu sorunu vardır. Bu senaryoda, bağlantı testinizin bir ucu LC, diğer ucu MPO olacaktır.

Senaryo 3: MPO-MPO Bağlantıları (LC-LC Kanalları)

Aşağıdaki şekilde, LC kanallarının diğer yapılandırmalarla aynı olduğuna dikkat edin. Ancak ekipmanınızı LC bağlantısıyla beslemek yerine, bağlantının her iki ucunda MPO bağlantısı vardır. Bu, kanalın her iki ucundaki patch panelde çok daha fazla yoğunluk sağlar. Fiber yönetimi raflarda düzgün ve temizdir. Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, bu esnekliği engelleyebilir. Anahtarın ucunda değişiklik yapılması gerekiyorsa, tüm bir fan çıkışı kablosunun değiştirilmesi gerekebilir. Bu senaryoda, bağlantı testinizin her iki ucu da MPO olacaktır.

40 / 100Gbps – 10/25 / Gbps

Şeritler ve Hızlar bölümünde belirtildiği gibi, 40 / 100Gbps mimarilerinin çoğu bir MPO konnektörünün yalnızca dört şeridine (veya toplam sekiz lifine) ihtiyaç duyar. Omurga bazı 1 / 10G uygulamalarına benzer olsa da, sunuculardaki ve anahtarlardaki ekipman QSFP alıcı-vericilerini yerlerde kullanmaya başladıkça değişiklikler kanallarda oluşmaya başlar.

Senaryo 1: MPO-MPO Bağlantıları (MPO-LC kanalları)

Aşağıdaki şekilde, omurganın MPO-MPO olarak kaldığına dikkat edin (senaryo 3 gibi). Buradaki değişiklik kanallarda gerçekleşir. Anahtarın (sol tarafta) artık bir MPO ekipman kablosunun takılabileceği özel QSFP alıcı-vericileri vardır. Sunucular (sağ tarafta), MPO bağlantısını 4 dubleks LC çiftine (8 fiber) ayıran koparma kabloları kullanır. Bu senaryoda, bağlantı testinizin her iki ucu da MPO olacaktır.

Senaryo 2: MPO-LC Bağlantıları (MPO-LC kanalları)

Bu senaryoda, anahtarın ucundaki (diyagramın sol tarafında) QSFP’yi not edin. Omurgadan fiber bir kasete bağlanır ve sunucudaki ayrı LC bağlantılarına ayrılır (şemanın sağ tarafında gösterildiği gibi). Dört sunucuyla dolu bir rafın önünde durduğunuzu düşünün. Bir sunucu üstte, iki ortada ve bir altta. 10 veya 25G bağlantı elde etmek için LC kasetini rafın üstüne yerleştirin, alt sunucuya bir dupleks LC çifti, üçüncü pozisyon sunucusuna bir duplex LC çifti, ikinci pozisyona bir duplex LC çifti çalıştırın ve bir dubleks LC çiftini en üst sunucuya eşleştirin. Bu tasarım tipik olarak ekipman raf alanı yüksek olduğunda kullanılır. Bu senaryoda, bağlantı testinizin bir ucu MPO, diğer ucu LC olacaktır.

40 / 100G SR4 (MM) ve 100G PSM4 (SM)

Senaryo 1: MPO-MPO Bağlantıları (MPO-MPO kanalları)

Kısa mesafeli dört şeritli teknoloji (SR4) kullanarak daha basit bir 40 veya 100G çözümü oluşturmak istiyorsanız, kanalın her iki ucunu da MPO’dan MPO bağlantısına değiştirebilirsiniz. Aktif ekipman, uçtan uca 40 / 100G’ye ulaşmak için Dörtlü Küçük Form faktörü Takılabilir alıcı-verici (QSFP) kullanır. Bu senaryoda, bağlantı testinizin her iki ucu MPO olur ve 12 yerine yalnızca 8 fiber test edersiniz.

Senaryo 2: MPO-MPO Bağlantıları (MPO-MPO kanalları)

Bu senaryo, farklı MPO bağlantılarının bir kombinasyonunu kullanarak gerçek bir yüksek yoğunluklu 40 / 100G çözümü sağlar. Omurga kablosu, her biri bir kasete takılan bir dizi 24 fiber MPO konektörü teslim edecektir. Her kaset, QSFP’ye üç ayrı, sekiz fiber bağlantısına bölünecektir. Mizanpaj perspektifinden bakıldığında, bu örnek senaryo örneği 3’ten farklı değildir, ancak test açısından dikkate alınması gereken hususlar vardır. Bu senaryoda, bağlantı testinizin her iki ucu MPO olur ve 12 yerine yalnızca 8 fiber test edersiniz.